Cinsiyet Eşitliği

Cinsiyet Eşitliği küresel hedefi, toplumda cinsiyet temelinde yaşanan eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı ve kadınların ve kız çocuklarının haklarını güvence altına almayı hedefler. Bu hedef, cinsiyete dayalı ayrımcılık, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal alanda eşit fırsatlara erişememesi ve cinsiyet temelli şiddet gibi sorunlara odaklanır.

 

Cinsiyet Eşitliği hedefi aşağıdaki konulara odaklanır:

 

  • Kadın ve kız çocukların eğitimine erişim: Eğitimde cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kız çocuklarının okullaşma oranlarının artırılması, erken evliliklerin ve çocuk işçiliğinin önlenmesi, kadınların mesleki eğitim ve liderlik pozisyonlarına erişiminin artırılması hedeflenir.

 

  • Kadınların ekonomik güçlenmesi: Kadınların ekonomik aktivitelere katılımının teşvik edilmesi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, eşit iş fırsatlarının sağlanması, ücret eşitsizliğinin azaltılması ve kadınların finansal kaynaklara erişimlerinin iyileştirilmesi üzerine odaklanır.

 

  • Kadınların siyasal katılımı: Kadınların siyasal karar alma süreçlerine katılımının artırılması, kadınların siyasi liderlik pozisyonlarında temsilinin güçlendirilmesi, cinsiyete dayalı siyasi ayrımcılığın önlenmesi ve cinsiyet dengesinin sağlanması hedeflenir.

 

  • Cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi: Cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi, kurbanların korunması, şiddetle mücadele eden mekanizmaların güçlendirilmesi ve toplumun farkındalığının artırılması üzerine odaklanır.

 

Bu hedefin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki adımlar atılmalıdır:

 

  • Yasal çerçevelerin oluşturulması ve cinsiyet eşitliğini destekleyen politikaların uygulanması,
  • Toplumun cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığının artırılması ve cinsiyet temelli stereotiplerin ve ayrımcılığın önlenmesi,
  • Cinsiyet eşitliği konusunda eğitim ve bilgilendirme programlarının yaygınlaştırılması,
  • Kadınların liderlik ve karar alma pozisyonlarında temsilinin artırılması ve desteklenmesi,
  • Cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi için kanuni düzenlemelerin yapılması ve destek hizmetlerinin güçlendirilmesi.