Düzgün İş ve Ekonomik Büyüme

Düzgün İş ve Ekonomik Büyüme küresel hedefi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alır ve herkes için adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hedefler. Bu hedef, işsizlik, yoksulluk, eşitsizlik, kötü çalışma koşulları gibi sorunlara odaklanır.

 

Düzgün İş ve Ekonomik Büyüme hedefi aşağıdaki konulara odaklanır:

 

 • İstihdamın artırılması: İnsanların iş gücüne katılımını teşvik etmek, işsizliği azaltmak ve anlamlı ve üretken işlerin yaratılmasını sağlamak üzerine odaklanır. Aynı zamanda işsizlik oranlarını azaltmak ve gençlerin ve kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmak hedeflenir.

 

 • Sosyal koruma ve iş güvencesi: İnsanların güvenceli ve adil çalışma koşullarına erişebilmesini sağlamak, sosyal koruma mekanizmalarını güçlendirmek, işçi haklarını korumak ve kölelik, çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma gibi olumsuz iş uygulamalarıyla mücadele etmek hedeflenir.

 

 • Eşitsizliklerin azaltılması: Gelir eşitsizliklerinin azaltılması, fırsat eşitliği ve kapsayıcılığın sağlanması üzerine odaklanır. Dezavantajlı grupların ekonomik büyümeden adil bir şekilde faydalanmalarını sağlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek önemli hedefler arasındadır.

 

 • Sürdürülebilir ekonomik büyüme: Ekonomik büyümeyi sürdürülebilirlik ilkesiyle uyumlu hale getirmek, çevresel etkileri azaltmak, kaynak verimliliğini artırmak, yeşil iş alanlarının ve yenilikçi endüstrilerin gelişimini teşvik etmek hedeflenir.

 

Bu hedefin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki adımlar atılmalıdır:

 

 • İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi, iş düzenlemelerinin iyileştirilmesi ve iş yapma kolaylığının artırılması,
 • Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi,
 • Mesleki eğitim ve beceri geliştirme programlarının yaygınlaştırılması,
 • Sosyal koruma sistemlerinin güçlendirilmesi ve kapsayıcılığın sağlanması,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen politikaların benimsenmesi ve uygulanması,
 • Sürdürülebilir kalkınma için finansman kaynaklarının yönlendirilmesi ve etkin kullanımı.
 • Düzgün İş ve Ekonomik Büyüme hedefi, herkes için adil ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlayarak insanların refahını artırmayı, yoksulluğu ve eşitsizlikleri azaltmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlar.