Endüstri, İnovasyon ve Altyapı

Endüstri, İnovasyon ve Altyapı küresel hedefi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alır ve sürdürülebilir sanayi, yenilikçilik ve kapsayıcı altyapıların oluşturulmasını hedefler. Bu hedef, sanayi gelişimi, teknolojik inovasyon, altyapı eksiklikleri ve ekonomik büyüme konularına odaklanır.

 

Endüstri, İnovasyon ve Altyapı hedefi aşağıdaki konulara odaklanır:

 

  • Sanayi ve altyapı gelişimi: Sanayi sektörünün çeşitlendirilmesi, üretkenlik ve verimliliğin artırılması, yenilikçi endüstrilerin geliştirilmesi, sürdürülebilir altyapıların inşası ve erişilebilir ulaşım sistemlerinin sağlanması üzerine odaklanır.

 

  • İnovasyon ve teknolojik gelişme: Bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanındaki gelişmelerin teşvik edilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, yeni teknolojilerin benimsenmesi ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenir.

 

  • Kapsayıcı ve sürdürülebilir altyapı: Temiz enerji kaynaklarına dayalı altyapıların geliştirilmesi, sürdürülebilir ulaşım ağlarının kurulması, kentsel planlamada çevresel ve sosyal faktörlerin dikkate alınması üzerine odaklanır. Ayrıca, erişilebilir sağlık hizmetleri, su ve sanitasyon altyapısı gibi temel hizmetlerin sağlanması da bu hedefin bir parçasıdır.

 

Bu hedefin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki adımlar atılmalıdır:

 

  • Yenilikçilik ekosistemlerinin oluşturulması ve teşvik edilmesi, Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapılması ve teknolojik kapasitenin artırılması,
  • Sanayi politikalarının oluşturulması ve sanayi sektöründe rekabetçiliğin artırılması,
  • Altyapı projelerinin planlanması ve uygulanması, kapsayıcı ve sürdürülebilir altyapıların inşası,
  • Enerji verimliliği önlemlerinin benimsenmesi ve temiz enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi,
  • Kentsel planlamada çevresel ve sosyal faktörlerin dikkate alınması ve sürdürülebilir kentleşme yaklaşımlarının benimsenmesi,
  • Ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve çevre dostu ulaşım sistemlerinin teşvik edilmesi.
  • Endüstri, İnovasyon ve Altyapı hedefi, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyerek ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi, yenilikçilik ve teknolojik gelişmeyi artırmayı ve kapsayıcı ve sürdürülebilir altyapıların oluşturulmasını amaçlar.