Nitelikli Eğitim

Nitelikli Eğitim hedefi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan ve herkesin eşit, kapsayıcı ve nitelikli eğitim imkanlarına erişebilmesini hedefleyen bir girişimdir. Bu hedef, eğitim alanında karşılaşılan sorunlara odaklanır ve eğitim kalitesinin iyileştirilmesi, okullaşma oranlarının artırılması, okuryazarlık seviyelerinin yükseltilmesi ve eğitim fırsatlarının eşit şekilde sunulması amacıyla çeşitli adımların atılmasını gerektirir.

 

Nitelikli Eğitim hedefi aşağıdaki konulara odaklanır:

 

  • Erişilebilir ve kapsayıcı eğitim: Herkesin eğitim hakkından eşit şekilde faydalanabilmesini sağlamak için eğitim imkanlarının sağlanması, dezavantajlı gruplara, kırsal bölgelere ve göçmenlere yönelik eğitim fırsatlarının artırılması hedeflenir.

 

  • Eğitim kalitesinin iyileştirilmesi: Eğitimde kalitenin artırılması, öğretmenlerin niteliğinin yükseltilmesi, çağdaş öğretim yöntemlerinin kullanılması, müfredatın güncellenmesi ve öğrenme materyallerinin sağlanması üzerine odaklanır.

 

  • Okullaşma oranlarının artırılması: Özellikle kız çocuklarının ve dezavantajlı gruplardan gelen çocukların okullaşma oranlarının artırılması, erken çocukluk eğitiminin teşvik edilmesi ve eğitim fırsatlarının sağlanması hedeflenir.

 

  • Okuryazarlık ve sayısal becerilerin geliştirilmesi: Okuryazarlık ve sayısal becerilerin artırılması, yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesi ve bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin sağlanması üzerine odaklanır.

 

  • Eşitlikçi eğitim fırsatları: Cinsiyet eşitliği, dezavantajlı gruplar ve engelli bireyler gibi farklı gruplara eşit eğitim fırsatları sunulması, ayrımcılığın ve eşitsizliğin azaltılması hedeflenir.

 

Bu hedefin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki adımlar atılmalıdır:

 

  • Eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve ihtiyaçlara göre okul ve sınıf sayısının artırılması,
  • Nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi ve eğitimlerinin sürekli olarak desteklenmesi,
  • Eğitim yönetimi ve yönetişim süreçlerinin etkinleştirilmesi,
  • Eğitim politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması,
  • İşbirliği ve ortaklıkların kurulması, özel sektör ve sivil toplumun eğitim alanındaki rolünün güçlendirilmesi.