Temiz Su ve Hijyen

Temiz Su ve Hijyen hedefi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan ve herkesin temiz suya erişebilmesini, hijyen koşullarının iyileştirilmesini ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini hedefleyen bir girişimdir. Bu hedef, su kıtlığı, su kirliliği ve hijyen eksikliği gibi sorunlara odaklanır.

 

Temiz Su ve Hijyen hedefi aşağıdaki konulara odaklanır:

 

 • Temiz suya erişim: Herkesin temiz ve içilebilir suya erişebilmesini sağlamak, su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini hedefler. Özellikle kırsal bölgelerde ve dezavantajlı gruplarda suya erişimin artırılması önemlidir.

 

 • Hijyen koşullarının iyileştirilmesi: El yıkama alışkanlığının teşvik edilmesi, hijyenik tuvaletlere erişimin sağlanması, güvenli su kaynakları ve sanitasyon altyapısının oluşturulması üzerine odaklanır. Bu sayede su kaynaklı hastalıkların önlenmesi hedeflenir.

 

 • Su kirliliğinin önlenmesi: Endüstriyel atıklar, tarımsal kirlilik, evsel atıklar ve diğer kirleticilerin kontrol altına alınması, su kaynaklarının korunması ve su kalitesinin iyileştirilmesi üzerine odaklanır.

 

 • Su yönetimi ve sürdürülebilirlik: Su kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, suyun adaletli bir şekilde dağıtılması, su tasarrufu ve suyun sürdürülebilir kullanımı konularında çalışmalar yapılması hedeflenir.

 

Bu hedefin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki adımlar atılmalıdır:

 

 • Temiz su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi,
 • Su altyapısının geliştirilmesi ve güvenli içme suyu kaynaklarının sağlanması,
 • Hijyen eğitimleri ve bilinçlendirme kampanyalarının düzenlenmesi,
 • Sanitasyon altyapısının iyileştirilmesi ve güvenli sanitasyon imkanlarının sunulması,
 • Su kirliliği kontrolü ve atık yönetimi konularında düzenlemelerin yapılması,
 • Su kaynaklarının adil dağılımı için toplumsal katılımın sağlanması ve işbirliğinin güçlendirilmesi.
 • Temiz Su ve Hijyen hedefi, sürdürülebilir bir gelecek için hayati öneme sahip olan su kaynaklarının korunması, temiz suya erişim ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi yoluyla insanların sağlığını, refahını ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Bu hedefin başarıyla gerçekleştirilmesi, su krizi ve su kaynaklı hastalıkların azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır.