Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam

Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam hedefi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan ve herkesin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesini ve iyi bir yaşam kalitesine sahip olmasını hedefleyen bir girişimdir. Bu hedef, çeşitli sağlık sorunlarına odaklanır ve bu sorunların önlenmesi, tedavisi ve sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi amacıyla çeşitli adımların atılmasını gerektirir.

 

Bu küresel hedef, aşağıdaki konulara odaklanır:

 

 • Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi: Özellikle HIV/AIDS, tüberküloz, sıtma ve diğer bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi, bu hastalıkların tedavi edilmesi ve kontrol altına alınması hedeflenir.

 

 • Anne ve çocuk sağlığı: Gebelik, doğum ve çocukluk dönemi sağlığının korunması ve iyileştirilmesi, annelerin güvenli doğum yapabilmesi ve çocukların sağlıklı büyüme ve gelişme şartlarının sağlanması üzerine odaklanır.

 

 • Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi: Kalp hastalıkları, diyabet, kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi, erken teşhis ve tedavi imkanlarının sağlanması, yaşam tarzı değişiklikleri ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının teşvik edilmesi hedeflenir.

 

 • Ruh sağlığı: Ruh sağlığı sorunlarına yönelik farkındalığın artırılması, erişilebilir ruh sağlığı hizmetlerinin sağlanması, stres yönetimi ve psikososyal destek hizmetlerinin geliştirilmesi üzerine odaklanır.

 

 • Zararlı alışkanlıkların azaltılması: Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkların azaltılması ve bağımlılıkla mücadele edilmesi hedeflenir.

 

Bu hedefin gerçekleştirilmesi için atılması gereken adımlar:

 

 • Sağlık hizmetlerine erişimin artırılması ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi,
 • Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yoluyla toplumların sağlık konusunda farkındalığının artırılması,
 • Temiz içme suyu ve sanitasyon hizmetlerinin iyileştirilmesi,
 • İlaç erişiminin sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi,
 • Sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve sağlık personelinin eğitimi ve istihdamı,
 • Özellikle dezavantajlı gruplara, kırsal bölgelere ve düşük gelirli ülkelere yönelik sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması.