Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar küresel hedefi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alır ve kentlerin sürdürülebilir, güvenli, dirençli ve kapsayıcı hale getirilmesini hedefler. Bu hedef, kentleşme sürecinde ortaya çıkan çevresel sorunlara ve sosyal eşitsizliklere odaklanır.

 

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar hedefi aşağıdaki konulara odaklanır:

 

  • Sürdürülebilir şehir planlaması ve yönetimi: Kentlerin sürdürülebilir bir şekilde planlanması, altyapı projelerinin çevresel ve sosyal faktörleri dikkate alarak gerçekleştirilmesi, şehirlerin enerji verimliliği ve karbon ayak izinin azaltılması üzerine odaklanır.

 

  • Erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım: Toplu taşıma ağlarının geliştirilmesi, bisiklet yollarının ve yaya yollarının artırılması, çevre dostu ulaşım sistemlerinin teşvik edilmesi ve trafik sıkışıklığının azaltılması hedeflenir.

 

  • Kentsel yaşam kalitesi: Temiz su kaynaklarının korunması, hava kalitesinin iyileştirilmesi, yeşil alanların ve kamusal alanların artırılması, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması önemli hedefler arasındadır.

 

  • Kentsel eşitsizliklerin azaltılması: Dezavantajlı grupların, göçmenlerin, yoksulların, engellilerin ve kadınların kent yaşamına eşit erişim ve fırsatlara sahip olmalarını sağlamak, kentsel eşitsizlikleri azaltmayı hedefler.

 

Bu hedefin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki adımlar atılmalıdır:

 

  • Sürdürülebilir şehir planlama ve yönetim ilkelerinin benimsenmesi,
  • Kentsel altyapının geliştirilmesi ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi,
  • Erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi,
  • Yeşil alanların artırılması, doğal kaynakların korunması ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması,
  • Kentsel eşitsizlikleri azaltan politikaların uygulanması ve dezavantajlı grupların yaşam koşullarının iyileştirilmesi.
  • Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar hedefi, kentlerin insanlar için sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir ortamlar haline gelmesini amaçlar.